دریافت مشاوره رایگان

سامان ملک | مرکز امن و آنلاین معاملات ملکی

لوگوی خطی

راهنمای جامع مراحل سند زدن خانه

سند زدن خانه

در نظام حقوقی کنونی ایران، گام نهایی در به مالکیت در آمدن خانه، گرفتن سند خانه است. سند زدن خانه معمولاً به صورت تک برگ و بر روی برگه چاپی مخصوصی صادر می گردد. دفاتر اسناد رسمی مسئولیت قانونی صدور انواع سند را دارند. فروشنده به موجب قراردادی که با خریدار منعقد می کند، باید در تاریخ مشخص، در دفترخانه حضور پیدا کرده و برای سند زدن خانه اقدام کند.
هرچند انتقال مالکیت خانه و زمین معمولاً با استفاده از شیوه خرید و فروش یا همان عقد بیع انجام می شود، ولی شیوه های قانونی دیگری نیز وجود دارند که مالک می تواند بدون آنکه ملک را بفروشد، مالکیت آن را به اشخاص دیگری مثل فرزند و همسرش واگذار کند.

در این نوشتار از املاک سامان ملک به بررسی راهکارهای قانونی در مورد مراحل گرفتن سند خانه، مراحل سند زدن خانه بنام فرزند و مراحل تفکیک سند خانه دو طبقه می پردازیم.

مراحل سند زدن خانه

برخی از افراد ممکن است بخواهند مالکیت اموال غیر منقول خود را به فرزندان یا همسر خود انتقال دهند. مطابق با قانون مدنی این انتقال باید به موجب قانونی باشد، یعنی یا باید میان طرفین قراردادی منعقد گردد یا رابطه ای قانونی مثل وراثت میان آنها برقرار باشد.

مراحل سند زدن خانه بنام فرزند در حقوق ایران بسته به این که موجبات انتقال مالکیت چه باشد، متفاوت است. پس ابتدا به برخی از متداول ترین شیوه های انتقال مالکیت اشاره کنیم.

سپس مراحل سند زدن خانه بنام فرزند را در مورد هر یک از این موجبات قانونی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. متداول ترین شیوه انتقال سند خانه و سایر اموال غیر منقول، انعقاد قرارداد و تنظیم مبایعه نامه است.

نحوه انتقال سند خانه

1. مراحل انتقال سند خانه با تنظیم مبایعه نامه

عقد بیع یکی از نخستین مراحل انتقال سند خانه در دفترخانه به شمار می رود که به موجب قولنامه یا مبایعه نامه و در دفاتر مشاورین املاک در سه نسخه تنظیم می شود. مبایعه نامه در بردارنده موضوعات اصلی معامله یعنی ملک مورد معامله و قیمت معامله می باشد.

طبق ماده 10 قانون مدنی و در پرتو اصل آزادی قراردادها، در مبایعه نامه تعهدات هر یک از طرفین، زمان و مکان ایفای آن تعیین می گردد. صدور سند مالکیت، گام نهایی در قرارداد بیع به شمار می رود. بنابراین یکی از موضوعات اصلی که در ضمن مبایعه نامه قید می گردد، مراحل انتقال سند خانه است.

مدارک لازم برای انتقال سند خانه در شیوه مبایعه نامه

برخی از مهم ترین مدارک لازم برای بنام زدن سند خانه در روش تنظیم مبایعه نامه از قرار زیر است:

  • شناسنامه طرفین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) و رونوشت آن.
  • کارت ملی طرفین و رونوشت آن.
  • مبایعه نامه و رونوشت آن.
  • استعلامات مربوطه از شهرداری مبنی بر نداشتن بدهی بابت ملک مورد انتقال.
  • سند رسمی مالکیت ملک که نام انتقال دهنده به عنوان دارنده آن درج گردیده باشد.

همانطور که اشاره شد یکی از مراحل سند زدن خانه بنام فرزند انعقاد نمودن عقد بیع با وی است. در این روش پیش از اینکه طرفین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند، در دفاتر مشاورین املاک میان خود به عنوان خریدار و فروشنده مبایعه نامه تنظیم کرده و با ثبت در سامانه املاک و مستغلات کشور، کد رهگیری دریافت می کنند.

مبایعه نامه از مراحل انتقال سند خانه

2. مراحل گرفتن سند خانه از روش صلح بلاعوض و هبه

انتقال مالکیت اموال غیر منقول از قبیل زمین و خانه تنها با شیوه انعقاد مبایعه نامه و فروختن ملک صورت نمی گیرد. از جمله دیگر شیوه های انتقال مالکیت اموال غیر منقول می توان به صلح معوض یا بلاعوض و همچنین هبه اشاره نمود. در هر یک از این مراحل تغییر نام سند خانه که به موجب سند رسمی در دفترخانه انجام می گیرد، بدون اینکه انتقال گیرنده مالی را به عنوان بهای مورد معامله بپردازد، مالک مال غیر منقول می شود. در نتیجه یکی از مراحل سند زدن خانه بنام فرزند، صلح نمودن آن به وی است.

انتقال سند خانه به روش صلح معوض

صلح نیز مانند بیع یکی از عقود اسلامی است. اصلی ترین تفاوت صلح و بیع در این است که بیع عقدی معوض است و پرداخت مالی به عنوان بهای مورد معامله برای تحقق بیع ضرورت دارد. این در حالی است که عقد صلح ممکن است غیر معوض بوده و انتقال مالکیت در آن به صورت رایگان انجام گیرد.

در این شیوه انتقال سند خانه، مالک فعلی خانه و انتقال گیرنده به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با ارائه مدارک مورد نیاز، نسبت به انتقال مالکیت مال غیر منقول اقدام می نمایند. با تکمیل عقد صلح، سردفتر اسناد رسمی نسبت به صدور سند مالکیت تک برگ به نام مالک جدید اقدام می کند.

انتقال سند خانه به روش هبه کردن ملک

یکی دیگر از عقود اسلامی هبه است که به موجب آن مالک مالی، آن را به صورت رایگان به مالکیت دیگری در می آورد. بنابراین یکی از مراحل سند زدن خانه بنام فرزند، هبه نمودن مال مذکور به وی است. هبه یکی از عقود عینی است، یعنی تا وقتی مال موهوبه تحت ید هبه گیرنده قرار نگیرد، عقد هبه به طور کامل محقق نشده و واهب می تواند از هبه رجوع کند.

در مورد خانه و سایر اموال غیر منقول دیگر نیز به همین صورت، در صورت هبه کردن آن، ملک باید تحت تصرف هبه گیرنده قرار گیرد. در این روش نیز گام نهایی برای قطعی کردن هبه و انتقال مالکیت کامل مال غیر منقول، مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، تهیه استعلامات مورد نیاز و پرداخت حق ثبت است.

روش های سند زدن خانه

مراحل تك برگ كردن سند خانه

نکته مهم در خصوص مراحل تك برگي كردن سند خانه این است که تنها مفاد مبایعه نامه تعیین کننده قطعیت و نحوه صدور سند مالکیت به نام خریدار نیست. اسناد تعیین کننده دیگری از جمله استعلامات، امتیازات و اشتراکات، در نحوه صدور سند مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی و مراحل تك برگ كردن سند خانه اهمیت دارد.

برای مثال در مورد فروش یک خانه به موجب مبایعه نامه، خریدار متعهد می گردد در زمان های مشخصی مثل زمان تخلیه منزل قسمت معینی از قیمت معامله را به فروشنده بپردازد. معمولاً آخرین تعهد طرفین در مبایعه نامه، حضور یافتن در دفتر اسناد رسمی، انتقال سند مالکیت و در نهایت صدور سند تک برگ به نام دارنده جدید است.

مراحل سند زدن خانه بنام همسر

در خصوص مراحل سند زدن خانه بنام همسر نیز به همین صورت، زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر املاک نسبت به انعقاد قرارداد و فروش ملک اقدام کنند. در این صورت هنگام مراجعه به دفترخانه ثبت اسناد رسمی باید مبایعه نامه را به همراه داشته و آن را به دفتردار رسمی ارائه دهند.

مراحل تفکیک سند خانه دو طبقه

در صورت وجود شرایط قانونی خاصی، مالکین خانه های دوطبقه می توانند نسبت به تفکیک سند خانه و اخذ سند تک برگ برای هر کدام از طبقه ها به صورت جداگانه اقدام کنند. از مهمترین مراحل تفکیک سند خانه دو طبقه مراجعه به شهرداری و تطبیق شرایط ملک مورد نظر، با مقررات شهرداری است.

معمولاً شهرداری ها تفکیک سند خانه دو طبقه را منوط به داشتن شرایطی از جمله حداقل مساحت زمین، در دسترس بودن امتیازات آب، برق و گاز، نداشتن بدهی مالیاتی و عوارض و … می کنند.
در صورت وجود شرایط قانونی، نحوه انتقال سند خانه در این روش نیز مستلزم مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی است.

دلیل تفکیک سند خانه چیست؟

در بسیاری از مواقع مالکین خانه های دو طبقه می خواهند یکی از طبقه های ملک را به مالکیت همسر یا فرزندان خود درآورند. در این صورت باید هر کدام از طبقه ها مطابق با قانون افراز اموال غیر منقول مشاع، مورد افراز قرار گیرند.

افراز به معنای جدا کردن مالکیت مالکین متعدد بر مال مشاع است. در صورتی که عملیات افراز با موفقیت به پایان برسد، سردفتر اسناد رسمی نسبت به صدور سند مالکیت تک برگ برای هر کدام از مالکین طبقه ها اقدام می نماید.
نحوه انتقال سند خانه در این روش به این صورت است که در قالب عقودی مثل صلح مالکیت قسمت مشاعی از ملک انتقال می یابد. در صورتی که اداره ثبت حکم به افراز ملک صادر کند، برای هر کدام از طبقه ها، سند مالکیت شش دانگ صادر خواهد شد.

مراحل تفکیک سند خانه دو طبقه (سند منگوله دار)

نحوه انتقال سند خانه روستایی

  1. اولین مرحله مراحل سند زدن خانه روستایی تهیه کردن مدارک شناسایی لازم است. مدارک لازم شامل شناسنامه و کپی شناسنامه مالک، کپی کارت پایان خدمت، اصل و کپی قولنامه ملک رو‌ستایی، فرم درخواست سند توسط مالک و نقشه و تصویر ملک است.
  2. پس از این که مدارک را جمع آوری کردید به سراغ مرحله بعدی یعنی مراجعه به دهیاری روستا می روید. دهیار مدارک فرد را مورد بررسی قرار می گیرد.
  3. پس از دریافت هزینه مشخص، کارشناس مربوطه را به ملک شما می فرستد تا بازرسی های مورد نیاز را انجام دهد.
  4. پس از این که بازرسی انجام شد، ملک توسط بازرس تایید می شود و سپس تنظیم سند توسط دهیاری انجام می شود.
  5. مراحل سند زدن خانه زمانی کاملا تنظیم شده و مورد تایید قرار می گیرد که امضای دهیاری در آن وجود داشته باشد.

جمع بندی

در نوشتار حاضر مراحل سند زدن خانه بنام فرزند در قانون ایران و مراحل سند گرفتن خانه را مورد بررسی قرار دادیم. دانستیم که به طور کلی انتقال سند خانه به دو شیوه قراردادی و غیر قراردادی قابل تحقق است.

در شیوه قراردادی میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده یکی از عقود و قراردادهای بیع، صلح، هبه و … منعقد شده و دفترخانه اسناد رسمی سند مالکیت به نام مالک جدید صادر می کند. در شیوه غیر قراردادی مالکیت ملک به استناد موارد غیر قراردادی مثل وراثت یا مهریه، به مالکیت انتقال گیرنده در خواهد آمد.

دسته بندی املاک
جدیدترین املاک سامان ملک
بلوار خامنه ای بلوار ابوترابی
355m2
حمام:1
اتاق:3

این مطالب را هم حتما بخوانید

اجاره ویلا شمال در طول فصل تابستان بسیار رایج است. شمال کشور، به دلیل آب و هوای مطلوب، مناظر زیبا، جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های شغلی...
در اقتصاد امروز بسیاری افراد توان مالی خرید خانه و ملک را ندارند و به جای آن اقدام به رهن و اجاره ملک می نمایند....
خیلی از مستاجران و صاحبان املاک در مورد سرقفلی و قوانین آن سوالات زیادی دارند. سرقفلی به زبان ساده یعنی اگر فردی یک دهنه مغازه...

جدیدترین املاک سامان ملک

بلوار خامنه ای بلوار ابوترابی
355m2
اتاق : 3
حمام : 1
بلوار خامنه ای بلوار ابوترابی
355m2
اتاق:3
حمام:1
اشتراک در
اطلاع از
8 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ناصری

سلام بابت همسر هم عقد صلح و هبه انجام میشه؟

نظیری

سلام. مطالب خیلی خوبی بود . من درمورد گرفتن سند تفکیک خانه های چندطبقه اطلاعی نداشته که چنین امکانی وجود داره.ممنون

رضایی

سلام. ممنون از مطالب خوبتون. من لینک نکات مهم در خرید ویلا در شمال را مطالعه کردم.خیلی مفید بود ممنون

جعفری

من خانواده ای رو میشناسم که پدر خانواده تصمیم داره قسمت بیشتر اموالش رو به اسم فرزندانش بکنه ممنون از مطالب خوبتون. کمک خوبی خواهد بود

جهت مشاوره با شماره ” 09162167100 ” تماس گرفته و یا فرم را تکمیل کنید.