سامان ملک، اولین بازار امن آنلاین املاک

لوگوی خطی
هزینه سند زدن خانه در معاملات ملکی

هزینه سند زدن خانه در معاملات ملکی

فهرست مطالب

هزینه انتقال سند ملک بر عهده کیست؟ هزینه سند زدن خانه اصولاً تابع قصد و اراده طرفین یک معامله ملکی است. به عبارت دیگر طرفین (خریدار و فروشنده) این اختیار را دارند که در قرارداد خود، نحوه پرداخت هزینه سند زدن خانه در دفترخانه را تعیین نمایند.

در نتیجه ممکن است مسئولیت انتقال ملک و پرداخت هزینه انتقال سند ملک با فروشنده، خریدار یا شخص ثالثی باشد. همچنانی که ممکن است بخشی از هزینه نقل و انتقال سند ملک، مثل هزینه استعلام سند در دفترخانه را خریدار تقبل کند و بخش دیگر مثل حق ثبت را فروشنده پرداخت نماید.

به طور کلی هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402 ممکن است با تراضی طرفین معامله تعیین گردد. در این حالت تا جایی که تدبیر آنها با قانون مغایرتی نداشته باشد، مکلف به انجام تعهداتی هستند که ذیل قولنامه پذیرفته اند. در این مطلب از مجله املاک سامان ملک، موارد مختلفی که ممکن است در مورد شیوه پرداخت هزینه سند زدن خانه در معاملات ملکی محقق گردد را بررسی می کنیم.

تعرفه هزینه بنام زدن سند خانه

مرحله پیش از انتقال سند ملک

انتقال سند ملکی و پرداخت هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402، از جمله آخرین تعهدات قانونی خرید و فروش یک ملک است. اما پیش از آن که برای مالک جدید سند تک برگ مالکیت صادر شود، اقدامات قانونی دیگری باید انجام گیرد که برخی از مهم ترین آنها از قرار زیر است:

انجام توافقات پیش از معامله توسط خریدار و فروشنده: نخستین گام برای انجام یک معامله خرید و فروش ملک، وجود دو طرف فروشنده و خریدار و اظهار تمایل آنها برای انجام معامله است. در صورتی که هر دو طرف خواستار انعقاد قرارداد باشند، در این مرحله مذاکراتی میان آنها بر سر تعیین قیمت و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین صورت می‌پذیرد.

در ارتباط با سند و انتقال آن در این مرحله ممکن است بر سر موضوعاتی از قبیل زمان انتقال سند، هزینه سند زدن خانه The cost of transferring the house deed در دفترخانه و شرایط پرداخت بهای معامله توافقاتی صورت گیرد.

تنظیم قولنامه یا مبایعه نامه: امروزه معمولاً معاملات ملکی بر روی برگه های چاپی مخصوصی به عنوان مبایعه نامه در سه نسخه تنظیم می شوند. در مورد این که مبایعه نامه از نظر حقوقی بیع محسوب می شود یا تعهد به بیع، میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

ولیکن در این خصوص که امضای مبایعه نامه برای طرفین الزام آور است و باید تعهداتی را که به موجب مبایعه نامه پذیرفته اند انجام دهند، تردیدی نیست. در مبایعه نامه مشخصات دقیق ملک مطابق با سند رسمی قید گشته و حیطه وظایف هر کدام از طرفین برای به ثمر رسیدن معامله و انتقال قطعی سند تعیین می شود.

علاوه بر این ممکن است مسئولیت پرداخت هزینه سند زدن خانه در دفترخانه به موجب مبایعه نامه در اختیار هر کدام از طرفین قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: نکات مهم در تنظیم قولنامه املاک >>

هزینه سند زدن خانه

یک نمونه سند تک برگ مالکیت اموال غیر منقول

هزینه انتقال سند ملک بر عهده کیست؟

در پاسخ به این پرسش که هزینه انتقال سند خانه به عهده کیست؟ باید گفت: در صورتی که میان طرفین توافقی در این خصوص صورت نگرفته باشد، هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402 با فروشنده و هزینه پرداخت حق التحریر با خریدار است. البته همانطور که اشاره شد این اصول حقوقی در هنگامی جریان می یابد که طرفین در ذیل قرارداد، در این خصوص تعیین تکلیف نکرده باشند.

در اینجا باید به این نکته توجه داشت که هزینه نقل و انتقال سند ملک به نام مالک جدید، تنها محدود به حق ثبت و حق التحریر نیست، بلکه انتقال سند مستلزم انجام اقدامات مقدماتی و پرداخت هزینه هایی مثل عوارض ساختمانی، حق تمبر و هزینه های مرتبط با استعلام موارد ثبتی است.

در مورد هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402 به طور کلی مطابق با یکی از اصول حقوقی مندرج در قانون مدنی، هنگامی که شخصی به انجام تعهدی مکلف می شود، اصولاً هزینه های انجام دادن آن تعهد نیز با متعهد است. بنابراین اگر انتقال سند مالکیت را از جمله تعهدات فروشنده ملک برشماریم، کلیه هزینه هایی که پرداخت آنها مقدمات انتقال سند است، با فروشنده می باشد.

ولیکن امروزه با توجه به تعیین و اعلام تعرفه های متعددی در خصوص هزینه های انتقال سند، به موجب تعرفه های مذکور مسئولیت پرداخت هر کدام از هزینه های ضروری به عهده فروشنده، خریدار و یا شخص ثالثی قرار گرفته است.

در بسیاری از موارد به دلیل وجود برخی از مشکلات در مسیر انتقال سند، انجام تعهدات قراردادی ناممکن می گردد. در چنین شرایطی هر کدام از طرفین قرارداد که انجام تعهدی که به نفع آن ها بوده نا ممکن گردیده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

هزینه انتقال سند خانه

محاسبه هزینه انتقال سند ملک در سال 1402 (تعرفه هزینه سند زدن خانه)

هزینه سند زدن خانه در دفترخانه ثابت نبوده و در مورد هر ملک متفاوت است. در مورد هزینه سند زدن خانه باید توجه داشت که امروزه معمولاً هزینه هایی را که به موجب تعرفه طرفین برای سند زدن خانه در دفترخانه متقبل می شوند، به صورت نصف نصف پرداخت می کنند. البته این در صورتی است که پیش از آن طرفین در خصوص پرداخت کننده و شیوه پرداخت هزینه نقل و انتقال سند ملک توافقی صورت نگرفته باشد.

هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402، با در نظر گرفتن حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و بر اساس نرخ تعرفه سال قبل، مطابق جدول زیر خواهد بود:

مبلغ سندتعرفه 1402
تا مبلغ ده میلیون ریال80 در هزار
تا مبلغ 50 میلیون ریال نسبت به مازاد 10 میلیون ریال120 در هزار
تا مبلغ 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 50 میلیون ریال40 در هزار
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 100 میلیون ریال20 در هزار
تا مبلغ 500 میلیون ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال12 در هزار
تا مبلغ 1 میلیارد ریال نسبت به مازاد 500 میلیون ریال6 در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال3 در هزار

1. هزینه انتقال سند خانه به نام همسر

هزینه انتقال سند خانه بنام همسر، تنها به شیوه نوشتن مبایعه نامه و انعقاد قرارداد خرید و فروش صورت نمی گیرد. بلکه در بسیاری از مواقع مالکیت یک خانه ممکن است به شیوه های متعدد دیگری غیر از خرید و فروش یا قرارداد بیع صورت گیرد. به طور کلی در قانون مدنی ایران عقود با نام و بی نام متعدد وجود دارند، که با انعقاد آنها می توان مالکیت یک ملک را به شخص دیگری انتقال داد.

این عقود که با عنوان عقود تملیکی شناخته می شوند، هر کدام مقررات خاص حاکم بر خود را داشته و در موارد خاصی استفاده می شود. عقود تملیکی ممکن است معوض یا رایگان باشد. بیع و اجاره برخی از عقود تملیکی معوض هستند. در مقابل عقود تملیکی رایگان مثل هبه وجود دارد. منظور از هبه تملیک مال به شخص دیگری به صورت مجانی و رایگان است.

بنابراین معمولاً در مواردی که انتقال مالکیت ملک میان افراد نزدیک به هم مثل زن و شوهر یا والدین و فرزندان صورت می گیرد، لزوماً قولنامه تحریر نشده و طرفین قرارداد بیع منعقد نمی کنند. یکی از عقود تملیکی اصلی که استفاده از آن در چنین شرایطی رواج دارد، عقد صلح است که به موجب آن طرفین مقرر می کنند ملک، پس از مدتی یا با فوت یکی از طرفین به مالکیت شخص دیگری درآید.

هزینه بنام زدن سند خانه در چنین شرایطی نیز با انتقال دهنده است. در نتیجه کسی که به موجب عقد صلح یا هبه ملزم به انتقال مالکیت خانه به همسر خود می شود، هزینه های مربوط از جمله هزینه های استعلام و هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402 را نیز باید وی پرداخت نماید.

2. هزینه فک رهن سند خانه

سند خانه ممکن است به دلایل گوناگونی در رهن کسی باشد. منظور این است که به واسطه بدهکاری که مالک خانه به اشخاص حقیقی، بانک، شهرداری و … دارد، ممکن است سند خانه خویش را در رهن بگذارد. عقد وثیقه یا رهن بیانگر حق عینی است که طلبکار از بدهکار نسبت به مورد رهن پیدا می کند. هدف از انعقاد عقد رهن این است که چنانچه بدهکار دین خود را به طلبکار پرداخت نکرد، طلبکار می تواند از ملک مشخص، طلب خود را وصول کند. 

هزینه فک رهن سند خانه با مالک آن است، چرا که دلیل رهن شدن خانه نیز انعقاد عقد رهن توسط مالک آن بوده است. پیش از فک رهن سند خانه باید بدهکاری یا دینی که موجب رهن شدن سند شده ادا شود. چنانچه سند در دادگاه توقیف شده باشد، با پرداخت بدهی، مالک می تواند از قاضی دادگاه تقاضای صدور دستور فکر رهن سند خانه را بنماید.

همچنین ممکن است سند ملک در نتیجه صدور اجرائیه ثبتی توقیف شده باشد، در این صورت فک رهن از سند خانه منوط به رضایت طلبکار یا پرداخت بدهی و تصدیق آن توسط اداره ثبت یا دادگاه است. قیمت سند خانه در هر مورد متفاوت است، و باید با نظریه کارشناسی تعیین گردد. می‌توانید از کارشناسان سامانه انلاین املاک سامان ملک نیز بپرسید.

سوالات متداول

1. هزینه انتقال سند ملک چقدر است؟

هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1402 با توجه به مبلغ سند به شرح زیر هست:
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا: 800 هزار ریال
تا مبلغ 50 میلیون ریال نسبت به مازاد 10 میلیون ریال: 120 در هزار
تا مبلغ 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 50 میلیون ریال: 40 در هزار
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 100 میلیون ریال: 20 در هزار
تا مبلغ 500 میلیون ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال: 12 در هزار
تا مبلغ 1 میلیارد ریال نسبت به مازاد 500 میلیون ریال: 6 در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: 3 در هزار

2. نحوه محاسبه هزینه انتقال سند ملک در سال 1402 به چه صورت است ؟

نحوه محاسبه قیمت نقل و انتقال سند ملک ۱۴۰۲ بر اساس ارزش معاملاتی است که توسط دارایی مشخص می شود به علاوه اینکه باید مالیات بر ارزش افزوده و هزینه صدور سند الکترونیک نیز پرداخت شود.


اشتراک گذاری در :

دسته بندی املاک

این مطالب را هم حتما بخوانید

در این مقاله به مقایسه ویلای جنگلی و ساحلی پرداختیم و مزایا و معایب هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کردیم و به سوالات متداولی...
در این مطلب از مجله سامان ملک توضیح می‌دهیم که تهاتر ملک چیست، سپس شرایط و قوانین انجام این روش آشنا خواهید شد.
در این مطلب از مجله املاک سامان ملک، صفر تا صد شرایط تغییر کاربری ملک مسکونی و مراحل آن را بررسی خواهیم کرد.
در این مطلب از مجله املاک سامان ملک، به بررسی مشکلات املاک بدون سند و فواید گرفتن سند برای زمین قولنامه ای می‌پردازیم
اشتراک در
اطلاع از
9 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هراتی زاده

سلام و عرض ادب. ببخشید من خیلی وقته همسرم میخواد خانه را به نام من بکنند ولی میگن دوباره باید هزینه ثبت سند پرداخت کنند.میشه توضیحات بیشتری بدین تا متوجه بشم.ممنون

samanmelk
پاسخ به  هراتی زاده

در خصوص هزینه ی انتقال ملک،جهت دریافت کد رهگیری از بنگاه، ۵ درصد از ارزش ملک را خریدار و فروشنده با هم می پردازند. اداره مالیات نیز، هزینه های مربوط به انتقال که 4 درصد ارزش ملک است را دریافت می کند، اگر ملک قبلا اجاره داده شده، مالیات بر اجاره هم گرفته می شود.هزینه دفترخانه یا حق التحریر، نیز طبق تعرفه های مشخص شده، به صورت مساوی بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود.به طور کلی، فروشنده باید تمام بدهی های ملک را بپردازد و بعد از پرداخت مفاصا حساب، می تواند خانه یا ملک را به نام دیگری بزند.
پس از پرداخت هزینه های فوق جهت تنظیم سند رسمی؛ هزینه دفترخانه (حق التحریر) به طور برابر بین خریدار و فروشنده تقسیم می گردد که تقریبا بین ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان می باشد.

شیبانی

سلام. هزینه انتقال سند ملک در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

samanmelk
پاسخ به  شیبانی

هزینه سند زدن خانه در دفترخانه در سال 1401 با توجه به مبلغ سند به شرح زیر هست:
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا: 800 هزار ریال
تا مبلغ 50 میلیون ریال نسبت به مازاد 10 میلیون ریال: 120 در هزار
تا مبلغ 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 50 میلیون ریال: 40 در هزار
تا مبلغ 200 میلیون ریال نسبت به مازاد 100 میلیون ریال: 20 در هزار
تا مبلغ 500 میلیون ریال نسبت به مازاد 200 میلیون ریال: 12 در هزار
تا مبلغ 1 میلیارد ریال نسبت به مازاد 500 میلیون ریال: 6 در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال: 3 در هزار

شفیعیه

سلام.چرا معمولا اینطور انتظار میره که کل هزینه انتقال سند ملک توسط فروشنده پرداخت شود؟

samanmelk
پاسخ به  شفیعیه

در بازار املاک گاهی برخی چیزها عرف میشن، ولی این مطالب به شما کمک میکنن که از حقوق خودتون در حین خرید و فروش ملک آگاه بشین

فرهاد
پاسخ به  شفیعیه

طبق مفاد قانونی دفاتر اسناد رسمی هزینه انتقال املاک و مستقلات اعم از خانه یا مغازه یا باغ و غیره بالمناصفه بر عهده طرفین بیع میباشد مگر اینکه طرفین قبلا شیوه محاسباتی دیگری توافق نموده باشند. فارغ از همه اینها توجه به یک موضوع حایز اهمیت است : هر خریداری لاجرم یک فروشنده بالقوه محسوب میشود. در این فرض منطقی حتی اگر کلیه هزینه های سند را فروشنده عهده دار گردد از آنجا که در معامله بعدی خریدار فعلی فروشنده خواهد بود تصور سنگینی هزینه ها بر دوش فروشنده محلی از اعراب ندارد.

مرجانی

متاسفانه مراحل ثبت سند کلا خیلی زمان بر هست جدای هزینه هایی که باید پرداخت بشه.

رسول

سلام، هزینه انتقال سند یک ملک تجاری از طریق هبه چقدر هست. ممنون

جهت مشاوره با شماره ” 09162167100 ” تماس گرفته و یا فرم را تکمیل کنید.